בסוף כל חודש, חייב כל אברך ואברך לעמוד בבחינה בכתב – על סכום של 225 דפי גמרא "בידיעה ברורה, ובכל חצי שנה נערך על 1,350 דפי גמרא דהיינו חצי ש"ס, ובסוף כל שנה מבחן מסכם על כל התלמוד בבלי – שהם 2,711 דפים."
איך זה אפשרי, מישהו יכול להגיד לי? מהו בדיוק האופן לעשות אתזה? אני פשוט מקנא קנאה של ממש , אם זה אפשרי גם אני רוצה, מי שיודע על המסלול מזה שיודיע לי, תודה