קהל רב השתתף בשמחת הבר מצוה לנכד כ"ק האדמו''ר מנאדבורנא באניא שליט''א בן להרה''צ ר' שלמה זלמן לייפער שליט"א חתן אבדק''ק סערדהעלי ודומ''ץ העדה החרדית שליט''א • צילום: ברוך אוביץ