צילום: יהושע פרוכטר

זה כבר השנה השמינית שבמשך כל השנה שעעל"ט הגו צעירי הצאן בין כתלי התלמוד תורה ומחוצה לה במסגרת מפעל רחב היקף ושמו 'ובהם נהגה' לעודד ולדרבן את התלמידים לקנות להם דפי גמרא הנלמדים בתלמוד תורה לקנין נצח ולהתמיד ולהגות בכל עת פנוי גם מחוץ לזמני הלימוד הקבועים, התלמידים הצטיינו בס"ד מעבר למשוער.

בשבוע העעל"ט נערך מעמד חלוקת פרסים למצטיינים של השנה העעל"ט, המעמד נערך ברוב פאר והדר באולם "שמחת מיכל" בשכונה.

עם פתיחת המעמד קידם בדברי ברכה המנהל הרוחני של הת"ת הרה"ח ר' יהושע גליק שליט"א, וקידם בברכה את הורי התלמידים והסבים שבאו לראות ולשאוב נחת מלוא חפניים מבנם יקירם, ובירכם שיזכו לראותם עולים מעלה במעלות התורה והיראה.

כמו"כ הודה מקרב לב למזכיר הת"ת הרב ברוך וינברגר הי"ו שידיו רב לו הן בפעולות המפעל במשך כל ימי השנה והן בהצלחת מעמד כבוד התורה השתא.

בסיום דבריו הודה מקרב לב להנהלת המוסדות ובראשם הרה"ח ר' שמעון הרבסט הי"ו יו"ר הנהלת המוסדות, ובנו החשוב הרה"ג ר' יעקב שליט"א השם לילות כימים להצלחת ושיגשוג המוסדות.

את המשא המרכזי נשא המרא דאתרא הגה"צ רבי פישל מוטצען שליט"א אשר מאציל מהודו ומתורתו להנהיג את הקהילה, בדבריו האריך בגודל כבוד התורה וקורת הרוח לראות תינוקות של בית רבן עמלים בתורה ואין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיהם.

משא נכבד נשא נשיא המוסדות הרב שמעון הרבסט שליט"א שנכדיו זכו להיות בין המצטיינים, אשר דבר בגודל מעלת לימוד התורה על ידי תשב"ר.

דברי ברכה קצרים שמעו מפי ראש העיר הנבחר מר רמי גרינברג וחבר המועצה הרב ישראל פרידמן שליט"א והרב מנחם שורץ מנהל היחידה לחינוך החרדי בעיריית פ"ת.

במרכז המעמד עברו כל התלמידים לקבלת התעודות מידי הרבנים, עם התעודות צורפו זכויות קניה לפרסים יקרי ערך, הילדים יצאו מאת המעמד נרגשים וברוב חשק להמשך לימוד התורה מתוך התמדה ויגיעה רבתי.

יצוין כי המעמד לווה ע"י מקהלה מקרב תלמידי הת"ת, עם תזמורתו של הר"ר יעקב רוט הי"ו.