גלריית ענק ממעמדי השבע ברכות לרגל נישואי בן כ"ק האדמו"ר מנדבורנה שליט"א עב"ג בת הגה"צ רבי איתמר רוזנבוים שליט"א בן כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף שליט"א וחתן כ"ק האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ • צילום: שוקי לרר

בחצר חסידות נדבורנה נחגגה שמחות הש"ב במעמדי רב רושם לבן זקוניו של האדמו"ר, החתן הרב ישראל רוזנבוים, עם נכדת האדמו"ר מקרעטשניף, בת לבנו הרה"צ רבי איתמר רוזנבוים אב"ד קהילת קרעטשניף בב"ב, וחתן האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ.ביום רביעי למחרת שמחת הנישואין נחגגה שמחת השבע ברכות ע"י מרכז מוסדות נדבורנה בארה"ק, לאורחים בני חו"ל שבאו להשתתף בשמחה יחד עם שותפי המוסדות תורמי 'יששכר וזבולון', במהלך האירוע נשמעו פרקי שירה וחזנות ע"י הבעל מנגן ר' ישראל אדלר ואביו החזן העולמי ר' חיים אדלר. במהלך הש"ב הגיעו להשתתף בשמחה מרן האדמו"ר מבעלזא לאחר שתיית לחיים קם לריקוד מיוחד עם האדמו"רים והחתן.

במוצאי השבת שבע ברכות נערך שמחת השבע ברכות לבעלי המנגנים ולעסקני השמחה כהכרת הטוב על עזרתם לשמחה שלא על מנת לקבל פרס. האדמו"ר חילק לכל המשתתפים את הסידור החדש שיצא לרגל השמחה לימות החול ע"י מכון 'דבר חיים'.

ביוום שני נערך שמחת השבע ברכות המרכזית באוהל השמחה בקרית נדבורנה בב"ב בהשתתפות אדמו"רים ורבנים. שם נשא דברי ברכה ושירה הגאון רבי בערל רכניצר ראש ישיבת בעלא בחיפה. לאחמ"כ הבעל מנגן משה צבי ויינטרוב נשא דברי גראמן לשמחת חתן וכלה. במהלך שמחת השבע ברכות סיימו את הש"ס שנלמד ע"י קהל החסידים בצוותא חדא כדרון דרשה להרבי האדמו"ר סיים וכן אמר לאחמ"כ את הקדיש.

ביום שלישי י"ב כסלו יום האחרון של ימי הש"ב נערכו מעמדים מיוחדים לכבוד השמחה כשבקרו של יום נערך מעמד בראשות האדמו"ר מנדבורנה והחתן השמחה לתלמידי הת"ת של החסידות אשר למדו אלפי שעות רצופות במהלך השבועים האחרונים כשהילדים עבורו מול פני הקודש והגישו את הלוחות עם השעות רצופות שלמדו.
בשעות אחר הצהריים התקיימה ברוב פאר והדר שמחת הש"ב האחרונה במיוחד לכלל בחורי החסידות בני הישיבות ובני החבורות במהלך האירוע לאחר גראמן מיוחד ע"י הבעל מנגן שמואל ניילינדר ניגשו ראשי חברה 'תורתך שעשועי' אל מול פני הקודש טנא מלא פירות כמנחת ביכורים סך לימוד קרוב ל-25 אלף שעות רצופות שנלמדו ע"י בחורי החסידות במהלך החודש אחרון אם סיום הש"ב נערכו ריקודים במשך שעות ארוכות בראשות המחותן הרבי מנדבורנה והסב האדמו"ר מקרעטשניף.
הצלם שוקי לרר הצטרף לכל המעמדים ושב עם הגלריות
שבע ברכות לנגידי המוסדות ולאורחים מחו"ל

שבע ברכות לעסקני השמחה ובעלי המנגנים

שבע ברכות המרכזי

מעמד מנחת ביכורים לילדי הת"ת לאחר שלמדו אלפי שעות רצופות לרגל השמחה

שבע ברכות אחרון לבחורי החסידות