מעמד כבוד התורה נערך בישיבת ברסלב בית שמש בהשתפות הגרי"מ שכטר שליט"א והגר"נ קופשיץ שליט"א • צילום: ברוך אוביץ