להאיר ולהיוושע! – הסגולה הנוראה מהרה"ק רבי שמשון מאוסטרופולי זי"ע בעת הדלקת הנרות

עשרות חשוכי ילדים נפקדו, חולים זכו ב''ה לרפואה שלמה, ורבים נושעו בכוח הנשגב ונורא שמעניקה ההזדמנות הנדירה של שמנת ימי החנוכה

הרה"ק המקובל רבי שמשון מאוסטרופולי זי"ע גילה בפירושו על תורת הנסתר, סגולה נשגבה המיוחדת לימי החנוכה. על פי הסדר המיוחד שגילה הרה"ק מאוסטרופולי, בימי החנוכה יש את האפשרות ליודעי חן להאיר מאור החנוכה העליון אל שורש הז' מידות מהם מקבל כל אדם את חיותו וצרכיו לחצו כאן
בימים אלו ידעו מאז ומעולם יודעי ח"ן אנשי השם, לכוון ולהאיר על כל בעיה ומצוקה – בשרשה, כדי לרפאות ולחליף כל תוגה לשמחה, וכל חושך – לאור גדול. עין טובה תחת רעה, שפע והצלחה תחת מחסור ומצוקה.
הכוח הגדול הזה, ידוע מזה דורי דורות כסגולה עצומה. בעל ה'דרכי תשובה' ממונקאטש ועוד מצדיקי הדורות המלומדים בתורת הנסתר, הפליגו בעוצם מעלת סגולת הרה"ק מאוסטרופולי בפרט בשעה המכוונת לכך – זמן העלאת הנרות, והמשכת אור בעולמות עליונים.
במרכז 'דעת קדושים' בנשיאות הגרא"א וויס שליט"א, ללימוד תורת הנסתר בדרך רבותינו הבעש"ט הק' ותלמידיו, מציינים כי עשרות שנחשפו להבטחה הנדירה הזו בשנים שעברו, זכו לישועת ה' באופנים מופלאים למעלה מדרך הטבע ממש. זוג חשוכי ילדים שחיכו בכליון עיניים לישועת ה' קרוב לעשר שנים, זכו להיפקד בשנה שעברה אחר שהוזכר לטובה במעמד הנורא, ועוד רבים זכו להיחלץ מהמיצר בפרנסה, חינוך הבנים, ועוד.
'הרשימות כבר עמוסות שמות שישתתפו במעמד הנשגב' מציינים עסקני מרכז 'דעת קדושים', 'אחרי שהסגולה שנערכת על ידי מורנו הגה"צ רבי אברהם אביש וויס שליט"א אב"ד קהילתנו התפרסמה מפה לאוזן, הוחלט השנה להיערך מראש למען הסדר הטוב, ואכן הרשימות לשמונת ימי החנוכה מולאו מראש, כשהיערכות מיוחדת נרשמת לקראת המעמד האדיר שיהיה ביום 'זאת חנוכה".
ביזמת מרכז המוסדות הוחלט השנה להקדיש את התרומות והפדיונות מהמעמד נורא ההוד, לטובת 'ועד קרן הבניין' אחר שצרו ספסלי בית המדרש מהכיל את המוני מבקשי ה' המסתופפים בחצר קהל 'דעת קדושים', להוסיף לקח ולעבוד את ה' בשמחה בדרך רבותינו הבעש"ט הק' ותלמידיו.
להעברת שמות למעמד נורא ההוד 'להאיר להיוושע', לשמונת ימי החנוכה ולמעמד האדיר ב'זאת חנוכה' ניתן לעבור עכשיו לדף הבא לחצו כאן

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *