אשה דגולה וחשובה ע"ה
הקב"ה ינחם את בעלה הצדיק מספינקא שליט"א, ואת בניה החשובים