בהיכל השול הגדול דחסידי ברסלב בירושלים נערכה מסיבת חנוכה בראשות הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א ובהשתתפות קהל רב • צילום: ברוך אוביץ