רבנים ונדיבים בראשות כ"ק האדמו"ר מסקאליע שליט"א השתתפו בדינר לטובת קופת עזר נישואין קופת שמואל אברהם דחסידי סקאליע בארה"ב