צפו: מעמד ההדלקה נר ב' דחנוכה אצל כ"ק האדמו"ר ממעליץ שליט"א בבית מדרשו ברובע ח' אשדוד.