כ"ק האדמו"ר מראדזין שליט"א בהדלקת נר רביעי במעונו שברח' חזון איש בב"ב בהשתתפות קהל רב - צפו: