במערת המכפלה הדליק את הנר הרביעי של חנוכה האדמו"ר מאשלג רבי יהודה לייב הלוי אשלג שליט"א בהמשך למנהגו של הסבא, האדמו"ר רבי שלמה בנימין הלוי אשלג זצוק"ל אשר החזיק כולל אברכים במבנה 'הגלריה' הסמוך למערת המכפלה בעשורים הקודמים • צילום: אלימלך קרזן, מנהלת מערת המכפלה
השתתפו במעמד ההדלקה הצייר החב"די ר' ברוך נחשון, אשר היה שותף בהפעלת הכולל בשנים ההם וכן עשרות אברכים וחסידים.
ההדלקה התקיימה בחנוכיית הכסף אשר היתה שייכת לאדמו"ר זצ"ל, מייסד הכולל וההדלקה במקום.