צילום: שוקי לרר

גלריה • עריכת השוה"ט לרגל זאת חנוכה בחצה"ק תולדות אברהם יצחק – JDN – חדשות