צפו: מעמד הדלקת נרות חנוכה בחצר הקודש נדבורנה ירושלים • השולחן הטהור וחלוקת מעות חנוכה • חלוקת חנוכה געלט לילדי החסידות • כינוס השנתי של חנוכה לבחורי החסידות.