כ"ק האדמו"ר מדושינסקיא שליט"א בביקור רב רושם בישיבה לבני עליה חיי תורה בנשיאות הגאון הגדול רבי חיים שמרלר שליט"א ובהנהלת הרה"ג רבי יעקב הולצמן שליט"א לרגל חג החנוכה  • צילום: שלומי טריכטר

כ"ק האדמו"ר שליט"א נשא דברים נלהבים בעניני דיומא ובדברי חיזוק והתעוררות לשקידת התורה ועבודת ה', והעלה על נס את הישיבה הק' שמהווה תל תלפיות בהעמדת תלמידים מופלגים בתורה. לאחר מכן ערך לחיים טיש ובירך את ראשי הישיבה והתלמידים ובמיוחד את מנהל הישיבה הגר"י הולצמן שליט"א שמוסר נפשו לילות כימים למען הצלחת הישיבה/ הביקור השאיר רושם עז על התלמידים.