המונים השתתפו בחצות ליל יום המסוגל "זאת חנוכה" במעמדות התפילה למעוכבי שידוך ומצפי ישועה על ידי מאות לומדי "רינה של תורה" כסדר המסוגל שסמך עליו ידיו מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי כשבראש המעתירים לישועה עמדו הגר"ש שטיינמן, הגר"ב בפינקל והגרמ"ל כהן שליט"א

אלפים השתתפו בתפילת הרבים המסוגלת לישועה בחצות ליל זאת חנוכה, סדרי הלימוד ומעמדות זעקה ותפילה שע"י "רינה של תורה", סגולת המופת הנודעת לאלפי ישראל. בראשות רשכבה"ג רבינו מרן שר התורה שליט"א, הצטופפו מאות אברכי רינה של תורה לסדר לימוד של ג' שעות רצופות בבית מדרשו 'חזון איש לדרמן', כאשר סמוך לשעת חצות התקבץ קהל האלפים לבית המדרש שהתמלא עד אפס מקום בהמוני צורבים ובני עלייה, בחדרי התפילה ובמדרגות שמלאו עד אפס מקום.

קהל האלפים העתיר בתפילה המיוחדת בתחינה וזעקה, להעתיר ברחמים פני שוכן מעונה בכוח הזמן הקדוש והמסוגל, בכוח התורה, בכוח סגולת הקודש הבדוקה והמנוסה ובכוח מקחם של צדיקים וקיום דבריהם.

בראשות המעמד עמד רשכבה"ג מרן רבינו שר התורה שליט"א שהעתיר ממעונו עם תפילתן של ישראל, כאשר בבית מדרשו עברו לפני התיבה הגאון הגדול רבי שרגא שטיינמן שליט"א. טרם המעמד נשא דברים נלהבים הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל שליט"א, במעלת הזמן ותפילת עמלי תורה, כח התפילה וזעקה כפי ששמענו מרבותינו.