מעמד הכנסת ספר תורה לישיבת מכנובקא בעלזא בעיר אלעד בהשתתפות כ"ק האדמו"ר שליט"א • צילום: משה גולדשטיין