בולט על ידו נכדו הרה"צ רבי מרדכעלע לייפער שליט"א בן האדמו"ר מבישטענע שליט"א