כ"ק האדמו"ר מטאלנא שליט"א שהה בשבוע האחרון בלונדון לטובת מוסדותיו • כמו"כ ביקר במעונם של אדמורי"ם ורבנים.

בביקור בבית הגה"צ רבי יחזקאל דוד הכהן שלאף שליט"א אבד"ק ביאלעווא

האדמו"ר מווישניץ לונדון שליט"א בביקור אצל האדמו"ר מטאלנא שליט"א באכסנייה בבית הנגיד ר' דוד סארומפאר שליט"א