מעמד הכנסת ספר תורה לישיבת 'בית ועד' דמכנובקא בעלזא בירושלים • צילום: שמואל דריי