קהל רב השתתף בשמחת הברית לנין כ"ק האדמו"ר מנאראל נכד לבנו הרה"צ רבי אהרן שפירא שליט"א וכ"ק אדמו"ר מלעלוב בית שמש שליט"א • בסנדקאות כובד הסבא כ"ק אדמו"ר מנאראל שליט"א • צילום: יהודה פרקוביץ