מאות מחשובי חסידי בעלזא, רבניה ודייניה, ראשי הישיבות והכוללים, עסקני ונגידי החצר, השתתפו בכינוס מיוחד 'והכן לבבם' בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, לקראת המערכה הגדולה של גיוס המונים העולמי בהשתתפות אלפי חסידי בעלזא מכל העולם, למען החזקת התורה בימים שני ושלישי ח'-ט' שבט • צילומים: אנשיל בעק