שמעתי שהגה"ח רבי פנחס פרידמן דיבר דרשה שלא הייתה עוד בהיסטוריה של בעלזא