מאות חסידי ברסלב מכל רחבי הארץ התכנסו לסעודת ההילולא של מוהרנ"ת מברסלב זצוק"ל בראשות המשפיע הגה"צ ר' ניסן דוד קיוואק שליט"א, סעודת ההילולא התקיימה באולמי בית יעקב הישן בשכונת מאה שערים בירושלים • צילומים: ברסלב גלובל
נשאו דברים: הרה"ג ר' יואל משי זהב שליט"א ר"מ ישיבת מתיבתא דחסידי ברסלב בעיה"ק ירושלים ת"ו אשר הרחיב בדבריו על הארת אור הצדיק הנכנסת לתוך הבית פנימה בכוחו של התלמיד הנאמן מוהרנ"ת ז"ל, ושצריך להתייגע ולמצוא את הצדיק בספריו הק', ושדבר זה תלוי באמונה שהאדם יודע שיש בהם עצה לנפשי כמו שמאריך מוהרנ"ת בהלכה האחרונה שכתב בהל' ר"ח ה"ה, שהיתה כעין צוואה אצל אנ"ש, 'וקנה לך חבר' שאם מחפשים ע"י כח התלמיד זוכים למצוא וכביאור הרה"ק מטשערין ז"ל.
לאחריו נשא דברים הגאון הרב אליהו עטיה שליט"א מחבר הספרים הנודעים 'כל כתבי רבינו ומוהרנ"ת' ושאר ספרים חשובים בתורת רביה"ק ז"ל. שכשמוהרנ"ת התקרב לרביז"ל זעק 'בברסלב בוער אש הבער אותה בליבי', שכל מהותו של ר' נתן היתה להאיר את האור של רבינו בליבותינו פנימה באש להבת שלהבת, וכל השארת רבינו בדורינו זה היא על ידיו, וכפי שהעיד עליו רביז"ל.
במרכז המעמד נערכה המגבית השנתית לחיזוק הפצת תורת מוהרנ"ת בהדפסת הליקוטי הלכות דברי נועם, לרגל ציון סיום הדפסת תשעת כרכי דברי נועם על חלק ה' – יו"ד מליקוטי הלכות. בקשב רב נשמעו דבריו של המשפיע הגה"צ ר' פינחס בונקר שליט"א אשר כדרכו בקול חוצב להבות אש עורר את הקהל הקדוש להתדבק בדרכי בעל ההילולא, אשר כל ענינו היה לחיותנו לחיות חיים טובים באור הצדיקים, וכפי שאמר ר' נתן ז"ל שכל רצונו וחפצו היה שכשמתעטפים בטלית יזכרו מה שכתב על טלית, וכשמניחים תפילין יעשו זאת באור דבריו הק' על מצות תפילין, והאריך בדברות קודש חוצבי להבות אש על גודל החיוב והזכות לקיום צוואתו הקדושה של מוהרנ"ת אשר רואים בחוש כי אלפים רבים מכל חוגי היהדות החרדית מתחילים לטעום את אור תורת מוהרנ"ת בדורינו כהיום. בדבריו אף הכריז על שלשה עשר עמודי התווך שזכו להתעטר בעטרת "עמוד התווך" בהתחייבות חודשית להחזקת הוצאות ההפצה הקדושה.
לאחר מכן נשמע משא ההילולא מפי המשפיע הגה"צ ר' ניסן דוד קיוואק שליט"א אשר במשך למעלה משעה האריך בעוצם הזכות להתקשר לרבינו הקדוש על ידי תורת מוהרנ"ת מתוך הליקוטי הלכות דווקא, אשר היא התרופה היחידה לכל פגעי ומחלות הדור, ורק בכוחם אפשר להחזיק מעמד ולהתקרב להשי"ת בתמימות ובשמחה.