סעודת יארצייט וסיום הש"ס והקמת מציבה נערכה במלאות שנה לפטירת הרבנית הצדקנית מרת חנה ברכה פינטער ע"ה א"ח הגה"צ רבי יצחק פינטער שליט"א מביקאווסק. 
סעודת היא"צ נערך ברוב פאר והדר לציון מלאות שנה למרכז התורה "מקור הברכה" שהוקם לעילוי נשמת הרבנית ע"ה

ראשון הנואמים היה הגה"צ גאב"ד ביקאווסק שליט"א שעמד בדבריו אודות הרבנית ואודות הקידוש השם שהיה בבית החולים אחרי כן כובד הרה"ג רבי מאיר אברהם פינטער שליט"א ראש הכולל לסיים סיום ש"ס שנלמד ע"י חברי הכוללים. כמו"כ נאמו הגאון הגדול רבי יצחק שמואל שוורץ שליט"א והרה"ג רבי דוד אשר הופמן שליט"א

למחרת התקיימה מעמד הקמת המצבה בחלקת הרבנים בהר הזיתים שם ספד לה גיסה הגה"צ רבי אליהו חיים שטרנבוך שליט"א