כ"ק האדמו"ר ממעליץ שליט"א ערך במוצש"ק את סעודת ההילולא ומלוה מלכה לרגל יומא דהילולא קדישא הס"א של זקנו הגה"ק רבי שלום מוסקוביץ זי"ע משאץ הטמון בלונדון הבירה - צפו: