ציבור המתפללים בציון הקדוש של הגה"ק המקובל האלוקי בעל ה'סמיכת חכמים' באיסטנבול שבטורקיה ביומא דהילולא כד' טבת