מעמד 'כתר תורה' נערך ביום רביעי בערב לתלמידי ישיבה גדולה 'מאמר מרדכי' נדבורנה, בראשות כ"ק האדמו"ר מנדבורנה שליט"א שנשא את המשא המרכזי • צילום: שוקי לרר
המעמד שולב בחלוקת פרסים לבחירי התלמידים שנבחנו על כל מסכת בבא בתרא במהלך השנה אחרונה.
המעמד נערך ברוב פאר והדר בבית המדרש הגדול בקרית נדבורנה בב"ב. נואם הכבוד היה חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי דוד כהן ראש ישיבת 'חברון' שהגיע במיוחד לכבד ולחזק את חתני השמחה שנבחרו.
כמו כן נשא דברים הרה"צ רבי משה קאהן אב"ד תולדות אהרן לונדון. את דבר הישיבה מסר ראש הישיבה הרה"צ רבי שלום אהרן אשכנזי, את דברי פתיחה והנחיה מסר הרב מתתיהו גרוסמן, בסיום המעמד חילק האדמו"ר מטבעות וכוס של ברכה לחתני ומצטייני המעמד.