כ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א שוהה בימים אלו למנוחה בעיר הנופש פאלם ספרינגס קליפורניה • במשך ימי השבוע מתפלל האדמו"ר בבית חב"ד המקומי • בשעות אחרי הצהריים חוזר האדמו"ר שליט"א לתפלת מנחה ומעריב כאשר בין התפילות ממשיך האדמו"ר שליט"א ללמוד במקום וגם מתקיים שיעור לנופשים.
בימים האחרונים חנכו בית חב"ד חדש בעיר לאחר שהמקום הישן היה צר מלהכיל. האדמו"ר שליט"א כובד לקבוע את המזוזה בפתח בית חב"ד החדש ביום הילולת האדמו"ר הזקן הבעל התניא זי"ע ולאחר תפילת שחרית ערך האדמו"ר לחיים טיש לרגל ההילולא.
ביום רביעי האחרון הגיע במיוחד לפאלם ספרינג הרבני החסיד ר' אברהם ווידער שליט"א שנכנס יום לפני זה לתפקיד החדש טאון סופערווייזר של העיר החדשה פאלם טרי הוא הגיע לקבל את ברכת הדרך של האדמו"ר שליט"א לרגל התפקיד החדש.
כמו כן הגיעו קבוצת חסידים לשבות עם האדמו"ר שליט"א ביניהם אחד מהחסידים שהגיע עם בנו חתן הבר מצוה להנחת תפילין אצל האדמו"ר שליט"א
כבכל פעם בו האדמו"ר שליט"א יוצא לנופש הגיע גם הפעם האדמו"ר שליט"א להיכל הישיבה הגדולה בפאלם טרי שם השאיר האדמו"ר קושיא לתלמידיו בסוגיא הנלמדת בהיכל הישיבה גדולה מסכת שבת והתלמידים יכולים לתרץ את הקושיא על גבי הכתב ולשלוח את התשובות לאדמו"ר שליט"א דרך הפקס והאדמו"ר משיב לתלמידיו.
 
צילום: מערכת בחצרות