מאוחדים בהנהגת מועצת החכמים שליט"א
כל ברכה מפה קדוש של מרן שליט"א מתקיימת !!!