מעמד כבוד התורה נערך בישיבה לצעירים שומרי החומות ירושלים בהשתתפות ראש הישיבה והמשגיח הרוחני ובהשתתפות המקובלים הגאונים הצדיקים רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א והגאון רבי אביש צינוירט שליט"א • צילום: ברוך אוביץ