המשפיע הרה"צ ר' מיילך בידרמן שליט"א השתתף אמש בסעודת ראש חודש בביתו של הרה"ג ר' דוד יונה וואזנר שליט"א, נכדו של מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל