במלאת השבעה לרבנית הצדקנית, אשת חיל עטרת בעלה, מרת מזל טוב מדלן פינטו ע"ה רעיתו של הרה"ק רבי משה אהרון פינטו זצוק"ל נערכה אזכרה ועצרת התעוררות בבית הכנסת המרכזי "ישמח משה" באשדוד במעמד המונים רבים ובראשם גדולי תורה, רבנים אישי ציבור ומוקירי זכרה של המנוחה ע"ה.
עצרת השבעה לפטירת הרבנית הצדקנית מרת מזל טוב מדלן פינטו ע"ה א"ח לרבי משה אהרן פינטו זצוק"ל

במלאת השבעה לרבנית הצדקנית, אשת חיל עטרת בעלה, מרת מזל טוב מדלן פינטו ע"ה רעיתו של הרה"ק רבי משה אהרון פינטו זצוק"ל נערכה אזכרה ועצרת התעוררות בבית הכנסת המרכזי "ישמח משה" ברובע ה' אשדוד במעמד המונים רבים ובראשם גדולי תורה, רבנים אישי ציבור ומוקירי זכרה של המנוחה ע"ה. מפאת הציבור הרחב שהגיע להשתתף במעמד הועברו דברי הרבנים לשני אולמות סמוכים וכן הוקם ברחבת בית הכנסת אוהל ענק שם התאסף ציבור רחב שהקשיב לדברי ההתעוררות.

לאחר תפילת מנחה נשאו דברים הרבנים: בנה של המנוחה ע"ה הגה"צ רבי דוד פינטו רו"מ "אורות חיים ומשה", הראשון לציון מרן הגאון שלמה משה עמאר רבה של ירושלים, בנה, הגה"צ חיים פינטו רבה של אשדוד, הרה"ג ר' יוסף שיינין רבה של אשדוד, הרה"ג ר' שמואל אוחנה מראשי ישיבת "שובה ישראל". את מסכת הדרשות ודברי ההתעוררות חתם הרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף הראשון לציון.

הרבנים בדבריהם עמדו בדבריהם על מעלותיה הגדולים של המנוחה ע"ה על צדקותה, פשטותה, צניעותה ומעשי החסד הרבים שעשתה כאשר רובם נעשו בסתר, את הארת פנים לכל באי ביתה במשך עשרות בשנים. במיוחד הדגישו את האמונה התמימה בהקב"ה שהיתה לה ולא סתם זכתה פעמים רבות לניסים ונפלאות שלא מדרך הטבע כשהתפללה מקירות ליבה.

מעבר לכך עמדו על מעלת תפילותיה, על הזכות הגדולה שהתמסרה לבעלה הצדיק הנשגב הידוע בקדושתו משושלת מפוארה בנש"ק הרה"ק רבי משה אהרון פינטו זצוק"ל, שעמדה לימינו במסירות רבה שיוכל לעבוד את עבודת הקודש כשחלקם בהתבודדות בהם עסק בתורה ותפילה בקדושה וטהרה, בתפילה ותחנונים שזכה להגיע למדרגות נשגבים.

לשם כך קיבלה על עצמה את ניהול הבית היום יומי, לצד ניהול כל כלכלת הבית, עם חינוך הילדים מתחילה ועד סוף! היא ידעה לקראת מה היא הולכת, היא הבינה היטב את התפקיד שנטלה על עצמה, ובכל אופן הסכימה! ובגלל גדלות הנפש הזאת, זכתה שבעלה הצדיק : "בטח בה לב בעלה" וסמך עליה ללא עוררין, הפקיד בידיה את כל התפקידים, וקיבל את כל החלטותיה ודבריה.

עוד ציינו הרבנים הראשיים, כי זכתה המנוחה ע"ה שהותירה אחריה בעולם בנים צדיקים המפארים את שושלת הצדיקים הממשיכים בדרך התורה והרוממות, כאשר יש לה חלק בלתי נפרד בכל הקמת מוסדות התורה והחסד שהקימו בניה ונכדיה הרבנים שליט"א.

לאחר דרשות הרבנים, הציבור השתתף בסעודת מצוה לעילוי נשמת המנוחה באולם שע"י בית הכנסת.

למחרת בבוקר עלו הרבנים ובני המשפחה לתפילה על קברה והדלקת נרות ונשאו דברי תורה באוהל הרה"ק רבי משה אהרן פינטו זצ"ל בסמוך לקברה של הרבנית המנוחה ע"ה.