התרגשות בנתיבות: הראשל"צ הגר"י יוסף ביקר בעיר לרגל הילולת הבבא-סאלי וביקר בישיבת הנגב, בה למד בצעירותו. גלריה