כ"ק האדמו"ר מספינקא שליט"א מגני גד ב"ב בעריכת שולחנו לרגל הילולת אביו כ"ק האדמו"ר רבי יצחק אייזיק וייס זצ"ל שנספה בדרכו להילולת הבבא סאלי זי"ע.