שמחת הברית לנכד כ"ק האדמו"ר מנדבורנה באניא שליט"א בן לבנו הרה"צ יוסף לייפער אצל כ"ק האדמו"ר מהורדנקא שליט"א במנצ'סטר • האדמו"ר מהורדנקא כובד בסנדקאות הסבא האדמו"ר מנדבורנה באניא כובד בברכות.