גאב"ד סאטמר ירושלים שליט"א בביקור במעונו של גאב"ד קוממיות ירושלים שליט"א