בבתיהם של רבנים ואדמורי"ם נערך מעמד חלאקה לבן הצלם החרדי הנודע הר"ר שמואל דריי הי"ו • הצלם שמנציח תמיד בחן רב ובמקצועיות את גדולי ישראל זכה כעת להיות מצולם במעמד המרגש של חלאקה לבנו ני"ו  • צילום: מאיר אדרי

הנהלת חדשות היהדות החרדית JDN 

מאחלים לידידנו היקר הצלם החרדי 
הר"ר שמואל דריי הי"ו

מזל טוב והרבה נחת ושמחה מכל יוצ"ח.