ביום ראשון התאספו אלפים מכל החוגים והעדות בראשות אדמורי"ם ורבנים באולמי עטרת גאלדא בבארא פארק לעצרת רבתי וייסוד קרן "הצלת ישראל" שתעמוד ותסייע לימין בני הישיבות שהסתבכו עם הצבא במימון עו"ד בכירים שילוו ויסייעו לאלו שהסתבכו מכל סיבה שהיא.
על פעילות הקרן יפקחו הרבנים המפורסמים רבי יעקב שרגא הורביץ ראש ישיבת בית מאיר, ורבי בנימין זאב לנדא דומ"צ טהאש. וחברי הועד הם הג"ר יצחק ביסטריצקי שליט"א מרבני חסידי באיאןהרה"ג ר' יושע שלום ווייס שליט"א דומ"ץ ספינקאהרה"ג ר' שלום יצחק טויבער שליט"א בן הגה"צ דומ"ץ באבוב שליט"אהרה"ג ר' קלמן הלברשטאם שליט"א בן כ"ק האדמו"ר מצאנז גריבוב  שליט"א.
לקראת העצרת פורסם לראשונה קול קורא נדיר מכל רבני ומנהיגי הקהילות בבארא פארק, כאשר לראשונה הם מצטרפים למאבק יחד עם גדולי ישראל מארה"ק נגד גזירת הגיוס.
דברי פתיחה נשא מגיד המישרים הנודע לתהילה הגאון רבי אייזיק קרישבסקי שליט"א אשר עורר את הציבור בזעקה ובבכיה אודות המצב המחריד השורר בארה"ק.
אחריו נשאו דברים גדולי העסקנים בארה"ק הרה"ג ר' שמואל נח וינברג והרה"ג ר' שמואל אהרן וייס ששיתפו את הקהל האדיר, בסיפורים ועדויות מכלי ראשון על הגזירה הנוראה, והפעילות הנחוצה של הארגונים העומדים על המשמר בהצלת בחורי ישראל.
לאחמ"כ כיבד המנחה לשאת דברים את הגאון רבי יוסף בנימין וואזנר ראש ישיבת חכמי לובלין שהגיע במיוחד מארה"ק ובמשך שעה ארוכה הסביר בטוב טעם את המצב הנורא בארה"ק.
זקן הפוסקים בדורנו הגאון רבי יחזקאל ראטה שליט"א גאב"ד קארלסבורג נשא דברים וחיזק את הנושאים בעול המערכה הקשה.
כמו כן הוקרא במקום מכתב ברכה מיוחד שנשלח על ידי כ"ק מרן האדמו"ר מסקולען שליט"א על ידי בנו שליט"א.