בירושלים התקיימה שמחת הברית לנכדו של הגאון רבי נחום גריינימן שליט"א בעל ה'מנוחת אמת' על הש"ס ומרבני שכונת רמת שלמה בן לחתנו הג"ר יושע בער קרביץ שליט"א • השמחה התקיימה במעונו של הגר"נ שליט"א ברמת שלמה בירושלים • צילם ותיעד: אי"ש כהן.