בקהילת ספינקא מסכמים בימים אלו מסע היסטורי יוקרתי ומרומם לפולין בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א, מסע אשר עמד בסימן "פויעל'ן מיט'ן רבי'ן" ואשר נערך על ידי ועד קרן הבנין דחסידי ספינקא • צילום: יהושע פרוכטר

לכבוד יומא דהילולא רבא של מרן בעל ה"שפת-אמת" זיע"א, החל בה' שבט, וכהוקרה והערכה לתורמים הנכבדים והשותפים לבניית היכל ה'. במהלך הנסיעה, בה השתתפו קרוב למאה מבני ואוהדי קהילת חסידי ספינקא מהארץ ומרחבי העולם, זכו הנוסעים להשתטח על קברי הצדיקים ואבות החסידות זיע"א, לפעול ישועות ולהיפקד בדבר ישועה ורחמים בבני חיי ומזוני. כמו כן זכו לשבות בצל כ"ק האדמו"ר שליט"א בשבת התאחדות והתרוממות הנפש במלון המפואר "סוקול" שבלאנצהוט, פולין.

במסע ההיסטורי החל ביום רביעי פרשת בא העעל"ט, אז המריאו המשתתפים לעבר שדה התעופה שבקטוביץ, שם המתינו האוטובוסים המפוארים והמרווחים לקהל הנוסעים אל מלון היוקרה "גולדון טוליפ" שבקראקא.

בשעות הבוקר המוקדמות של יום חמישי, השכימו הנוסעים להתפלל את תפילת השחרית ב"ר' אייזיק'ס שול" ברובע היהודי בעיר, כשלאחר מכן השתטחו על ציוניהם הקדושים של אדירי עולם הטמונים בבית החיים דק"ק קראקא. במהלך היום נסעה הקבוצה אל מחנה ההשמדה הנורא "אושוויץ – בירקנאו", להעלות בזיכרון את אשר עשה לנו עמלק, ולתפילה חרישית במקום העקידה של רביה"ק בעל ה"חקל יצחק" מספינקא הי"ד זיע"א אל הקבוצה התלווה המדריך המנוסה הרב אריה הנדלר שליט"א, שהיטיב להעלות את התחושות המצמררות של יושבי החושך והצלמוות ששהו במקומות הללו. כמו כן העלה הרה"צ רבי אברהם אביש שליט"א בנו של כ"ק האדמו"ר שליט"א את זיכרון קהילת הקודש ספינקא שנעקדו על קידוש ה' במקום הזה, באמירת תפילת "א-ל מלא רחמים".

בשעות הערב הגיעו הנוסעים אל ציונו המצויינת של מרן בעל ה"שפת-אמת" לרגל ההילולא קדישא ה' שבט, במקום נערך מעמד תפילה נורא הוד, בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א, המעמד היווה נקודת ציון נרגשת עבור בני הקהילה, בשל היות הספר הקדוש "שפת-אמת" אחת מאבני הדרך בהדרכתו ובשיעוריו המאירים של כ"ק האדמו"ר שליט"א, על פי הוראת הרבי יוחד מעמד התפילה לפעול ישועות עבור "חיי", במקום הותקנה תאורה מיוחדת וכן תנורי חימום לרווחת המתפללים. לאחר מעמד התפילה נערך טיש מיוחד וסעודת הילולא לרגל יומא דהילולא באחת מאולמות הפאר בעיירת גורא קלוואריה. במהלך הסעודה נשא כ"ק האדמו"ר שליט"א מדברות קדשו, וכן נשא דברים איש ירושלים הנודע הרה"ח ר' יודא לייב פרוש שליט"א.

בבוקר יום השישי הגיעה הקבוצה אל מחוז חפצם, המלון המפואר "סוקול" שבלאנצהוט. כשבצהרי ערב שבת התקיים מעמד תפילה עבור "בני" בציונו הקדוש של הרה"ק ר' נפתלי מראשפשיץ זיע"א, בעל ה"זרע קודש".

שבת ההתאחדות וההתעלות שנערכה כאמור במלון "סוקול" שבלאנצהוט, נפתחה בתפילת קבלת שבת בבית מדרשו של רביה"ק ה"חוזה מלובלין" זיע"א, בהתרוממות הנפש והתעלות הרוח. לאחר התפילה נערכה סעודת ליל שבת בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א, אשר נשא מדברות קדשו המאירים והבהירים משך שעות ארוכות, ביום השבת קודם קריאת התורה נשא דברים הרה"צ ר' אהרן משה שליט"א בן כ"ק האדמו"ר שליט"א בדברי הרמב"ן הידועים שבפרשת בא. ובסעודה השלישית נשא דברים בו כ"ק האדמו"ר שליט"א הרה"צ ר' אברהם אביש שליט"א, שדיבר מגודל מעלת ציון הרה"ק ר' אלימלך מליז'ענסק זיע"א. כמו כן התקיים שיעור מיוחד בדף היומי לפני תפילת שחרית מפי הרה"צ ר' יחיאל יהושע שליט"א בן כ"ק האדמו"ר שליט"א.

במוצאי שבת קודש נסעו בני החבורה לשאת תפילה בציון המצויינת של הרה"ק בעל ה"נועם אלימלך" זיע"א ואמירת פרשת המן, בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א. היה זה מעמד תפילה נורא הוד ותעצומות, מעומקא דליבא.

לאחר מעמד התפילה בליזענס'ק התקיימה סעודת הוקרה ומלווה מלכה יוקרתית ורבתית, במהלכה הוענקו תעודות ומתנות הוקרה למארגני המסע ולמנהל המוסדות הרה"ח ר' ישעיהו גרינבוים שליט"א וכל העוסקים במלאכת אירגון המסע.

במסע כולו הושקעו מאמצים רבים וכבירים למען יהא הכל עד הצד היותר טוב, על ידי הנהלת המוסדות אשר התכוננו ונערכו למסע זה מס' חודשים, ובס"ד מאמציהם היו ניכרים לעין כל המשתתפים לכל אורכו של מסע גדול והיסטורי זה, אשר נהנו מרוב שפע ונוחות לצד ההתעלות הרוחנית, את סעודות וארוחות המסע הביאו חברת "ללכת טורס" בהנהלת הר"ר דוד לנדאו הי"ו מארה"ב.

במהלך יום ראשון פרשת בשלח חזרו הנוסעים, עמודי רשמים ועטורי זכרונות, בתפילה ובתקווה שיתקבלו התפילות לרחמים ולרצון, אמן.