גלריה ממחנה הנופש 'בני צאנז' של ילדי חסידות צאנז בהרי הקטסקילס, הצגות, הפעלות והופעות, גם הצגת עבודת הכהנים בבית הבחירה

צילום: JDN

מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (1) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (2) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (3) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (4) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (5) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (6) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (7) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (8) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (9) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (10) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (11) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (12) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (13) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (14) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (15) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (16) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (17) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (18) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (19) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (20) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (21) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (22) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (23) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (24) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (25) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (26) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (27) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (28) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (29) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (30) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (31) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (32) מחנה בני צאנז בהרי הקטסקילס (33)