מעמד רב רושם התקיים בתלמוד תורה בני הישיבות בעיר רחובות העומד בנשיאות המרא דאתרא ורב בית הכנסת "החורבה" הגאון רבי שמחה הכהן קוק שליט"א ובראשות הרה"ג רבי נחמי' שלום שליט"א

תלמידי החמד אשר התכנסו לכבוד ט"ו בשבט עלו בזה אחר זה לקבל מידיו של הגר"ש שליט"א פירות מתוקים • שיאו של המעמד נרשם כאשר הגר"ש שליט"א חיזק ורומם את התלמידים ואז זכו לרגע נעלה כאשר עמדו הכל על רגליהם ונשיא הת"ת שליט"א בירכם בלב רוגש בברכת כהנים באהבה: "יברכך ד' וישמרך"… • רישומו של המעמד נחרט בליבותיהם הצעירים ובוודאי ישא פירות לגדלם לאילנות פאר בכרם בית ישראל.