לפני חלוקת הפירות חילק כ"ק האדמו"ר שליט"א בקבוקי יין משובחים ממעדני מלך "געבענטשע ויין" לבחורי החבורות שלומדים בשבועות אלו שעות רצופות בתורה לקראת השמחה הגדולה הבעל"ט שמחת נשואי נכד האדמו"ר שליט"א בר"ח אדר ב'. ...

לפני חלוקת הפירות חילק כ"ק האדמו"ר שליט"א בקבוקי יין משובחים ממעדני מלך "געבענטשע ויין" לבחורי החבורות שלומדים בשבועות אלו שעות רצופות בתורה לקראת השמחה הגדולה הבעל"ט שמחת נשואי נכד האדמו"ר שליט"א בר"ח אדר ב'.