לראשונה נערכה הנסיעה ההיסטורית בראשות מרן גאב"ד זכרון מאיר הגאון רבי חיים מאיר הלוי ואזנר שליט"א לפולין ושבתו בשב"ק פר' בשלח-שירה בישיבת חכמי לובלין שמיסודו של המהר"מ שפירא זצ"ל וכן היו בציון של המהרש"ל בביה"ח בלובלין וכן בציון הק' של רבי ר' אלימלך מליז'ענסק • צפו