אנחת רווחה בישיבת אור אליצור עם שובו של ראש הישיבה הגאון הגדול רבי מסעוד בן שמעון שליט"א שנעדר מהישיבה במשך כשבועיים לאחר טיפול רפואי ואתמול (יום ג') הופיע ראש הישיבה למסירת השיעור הכללי.

בני הישיבה ורבניה קיבלו את פניו בשירה ובריקודים, ראש הישיבה הודה לבני הישיבה על התפילות והלימוד לרפואתו וביקש מכולם לומר עמו את מזמור לתודה ונשמת כל חי. לאח"מ מסר ראש הישיבה את השיעור הכללי.