מארגני הקעמפ היומי 'בית יצחק' בבורו פארק רצו להמחיש מעמד הכנסת ספר תורה לילדי החמד משתתפי הקעמפ, ואכן עשו זאת עם דמוי ספר תורה (לא אמיתי), אך חוץ מזה ערכו את כל הטקסים כתיבת האותיות, התהלוכה הריקודים וכל זאת בראשות האדמו"ר המחופש והעיקר שהשמחה הרקיעה שחקים

הכנס''ת מדומה לקעמפ בית יצחק סקווירא ב''פ (13) הכנס''ת מדומה לקעמפ בית יצחק סקווירא ב''פ (2) הכנס''ת מדומה לקעמפ בית יצחק סקווירא ב''פ (3) הכנס''ת מדומה לקעמפ בית יצחק סקווירא ב''פ (4) הכנס''ת מדומה לקעמפ בית יצחק סקווירא ב''פ (6) הכנס''ת מדומה לקעמפ בית יצחק סקווירא ב''פ (14) הכנס''ת מדומה לקעמפ בית יצחק סקווירא ב''פ (5) הכנס''ת מדומה לקעמפ בית יצחק סקווירא ב''פ הכנס''ת מדומה לקעמפ בית יצחק סקווירא ב''פ (1) הכנס''ת מדומה לקעמפ בית יצחק סקווירא ב''פ (7) הכנס''ת מדומה לקעמפ בית יצחק סקווירא ב''פ (16) הכנס''ת מדומה לקעמפ בית יצחק סקווירא ב''פ (8) הכנס''ת מדומה לקעמפ בית יצחק סקווירא ב''פ (9) הכנס''ת מדומה לקעמפ בית יצחק סקווירא ב''פ (10) הכנס''ת מדומה לקעמפ בית יצחק סקווירא ב''פ (11) הכנס''ת מדומה לקעמפ בית יצחק סקווירא ב''פ (12) הכנס''ת מדומה לקעמפ בית יצחק סקווירא ב''פ (15) הכנס''ת מדומה לקעמפ בית יצחק סקווירא ב''פ (17) הכנס''ת מדומה לקעמפ בית יצחק סקווירא ב''פ (18)