אבל כבד ירד על עולם החסידות בהגיע הבשורה הקשה והמרה בהסתלקותו של כ"ק מרן אדמו"ר מזוטשקא זצוק"ל • אלפים השתתפו במסע ההלוויה שיצאה מבית המדרו בבני ברק לעבר עיה"ק ירושלים שם נטמן בחלקת צדיקי בית נדבורנא בהר הזיתים • צילום: שוקי לרר