דינר ועידת "למען שמו" נערך במוצש"ק לטובת מוסדות זוועהיל בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א ובהשתתפות נגידים ותומכי תורה  • צילום: משה גולדשטיין • הפקה - טיפ הפקות