תלמידי הישיבות במוסקבה נבחנו והוסמכו לשחיטה

עשרות תלמידי הישיבות במוסקבה נבחנו והוסמכו לשחיטה ולמדו במסגרת מסלולי לימודי סמיכה ועמדו בהצלחה בכור המבחן  • מדובר בהמשך ההתפתחות התורנית בבירת רוסיה • צילום: לוי נאזרוב

בשבוע שבין פרשת יתרו – קבלת התורה, לפרשת משפטים – דיני וחוקי התורה הקדושה, עמדו בהצלחה בכור המבחן עשרות מתלמידי הישיבות הקדושות במוסקבה, הלומדים במסגרת לימודי סמיכה לרבנות בישיבה הגדולה 'תומכי תמימים – ליובאוויטש' בשכונת סופרינא, בראשות ראש הישיבה הרה"ח ר' מנחם מענדל גולדברג, ובמסגרת לימודי שחיטה בישיבת 'תומכי תמימים' – מכון ר"ן בראשות ראש הישיבה הרה"ח ר' יהודה שגב פרידמן.

מעמדי המבחנים נערכו בבית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה", וחלוקת התעודות נערכה בבית הכנסת "בלשוי ברוניא", בראשות רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר, ובהשתתפות ראש השוחטים ברוסיה הרה"ח ר' יצחק הכהן קוגן, ראשי הישיבות, ראש מכון הסמיכה הרה"ח ר' דוד רוזנצוויג, תלמידי הישיבות ואורחים נעלים.

את המעמדים פיאר האורח הדגול הגה"ח רבי מאיר אהרן, ראש כולל לדיינות "אור יעקב" בעיר רחובות, שהפליא את ידיעתם הרחבה של התלמידים בהבנה והעמוקה, ותלה זאת בהשקעתם הגדולה והעקבית.

את המשא המרכזי נשא מייסד ישיבות 'תומכי תמימים' במוסקבה, רבה של רוסיה הגר"ב לאזאר, אשר ציין במיוחד את התלמידים שזה מקרוב באו, פירות ופרי פירות של שלוחי הקודש בכל ערי רוסיה, העמלים ושוקדים במסירות גדולה בהשקעה רבה של הצוות החינוכי הגדול בכל הישיבות, המוסר עצמו כל עת ושעה למען התלמידים הרבים. הוא ציין את התוצאות הברוכות של הישיבה הניכרות בכל תחום, ובייחוד בכך שרבים מבוגרי הישיבות, משמשים כיום כרבנים וכלי קודש בערים וקהילות רבות בכל מדינות חבר העמים בכלל וברוסיה בפרט, והם זוכים לראות ברכם בעמלם, בהחזרת עטרת תפארת יהדות רוסיה.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו