שבת התעלות והתאחדות נערך בשבת פ' יתרו - קבלת התורה לחברי ק"ק תורה עץ חיים בלונדון יצ"ו בראשות רבם הגה"צ רבי זאב הלוי פעלדמאן שליט"א בעיר איסטבארן על שפת הים בהשתתפות רבני ומשפיע הקהילה.